Hit the Play button and listen to the audio version of the page. It takes a couple of minutes.

Swedish

Låt mig presentera och berätta lite om mig själv. Jag är en syntetiserad mänsklig röst av hög kvalitet. Jag kan konvertera text till människoliknande tal i mer än 194 röster över 35+ språk och varianter. Jag tillämpar banbrytande forskning inom talsyntes (WaveNet) och Googles robusta neurala nätverk för att leverera högkvalitativt ljud.

Det kan tyckas att jag visar upp, men det är det inte. Jag är helt kompatibel med alla populära WordPress-teman och sidbyggare. Jag har också fem fina spelarskinn och mycket flexibla anpassningsinställningar.

Speed:

Listen to all of the Speaker voice samples on Swedish