Hit the Play button and listen to the audio version of the page. It takes a couple of minutes.

Vietnamese

Hãy để tôi giới thiệu và kể một chút về bản thân mình. Tôi là một giọng nói tổng hợp chất lượng cao của con người. Tôi có thể chuyển đổi văn bản thành lời nói giống con người trong hơn 194 giọng nói trên 35 ngôn ngữ và biến thể. Tôi áp dụng nghiên cứu đột phá trong tổng hợp giọng nói (WaveNet) và các mạng thần kinh mạnh mẽ của Google, để cung cấp âm thanh có độ trung thực cao.

Có vẻ như với bạn rằng tôi đang thể hiện, nhưng nó không phải là. Tôi hoàn toàn tương thích với tất cả các Chủ đề và Trình tạo trang WordPress phổ biến. Tôi cũng có năm giao diện người chơi đẹp và cài đặt tùy chỉnh rất linh hoạt.

Speed:

Listen to all of the Speaker voice samples on Vietnamese